Fotogrāfiju pasūtīšanas instrukcijaLietotāja noteikumi

Lietotāja noteikumi

 

   1. Lietotāja pienākums ir apmaksāt kvalitatīvi izpildītu pasūtījumu, saskaņā ar pasūtījuma noformēšanas brīdī spēkā esošo cenrādi.

   2. Saita administrācija neuzņemas atbildību par fotogrāfiju drošību www.fuji.lv serverī un jebkādiem lietotāju fotogrāfiju bojājumiem vai zaudējumiem.

   3. www.fuji.lv administrācija neuzņemas atbildību par pasūtīto fotogrāfiju autortiesībām. Atbildīgs šai gadījumā ir pasūtījuma veicējs.

   4. Saita administrācija ir tiesīga ierobežot lietotājam pieejamo saita funkciju apjomu, ja:

      - ar lietotāju nav iespējams sazināties caur e-pastu;

      - lietotājs ilgāk par 1-nu mēnesi neapmaksā pasūtījumu;

      - lietotājs ir norādījis nepatiesu kontaktinformāciju.

  5. Saita administrācija ir tiesīga izmantot lietotāja privātos datus (vārdu, uzvārdu), lai minētu tos, piemēram, bonusu piešķiršanas gadījumos, uzvarot loterijās, konkursos utt.

  6. Gadījumā, ja atrodat saitā kļūdas, apņematies neizmantot tās savtīgiem mērķiem un pēc iespējas ziņot par tām saita administrācijai.

  7. Interneta vietnes (www.fuji.lv) administrācija ir tiesīga mainīt noteikumus pēc saviem ieskatiem, nesaskaņojot to ar lietotājiem.

  8. Apmaksas kārtība:

  • Pasūtījuma summa līdz 3,00 EUR - iespējams apmaksāt tikai uz vietas filiālē, saņemot pasūtījumu
  • Pasūtījuma summa no 3,00 EUR līdz 50,00 EUR - iespējams apmaksāt gan uz vietas filiālē (jāizvēlas "Kasē") gan izmantojot Swedbank internetbanku
  • Pasūtījuma summa 50,00 EUR un vairāk - iespējams apmaksāt tikai izmantojot Swedbank internetbanku

 9. Ja lietotājs nav apmaksājis uz vietas filiālē pasūtījumu 3 mēnešu laikā, tad turpmāk iespējams pasūtīt tikai ar priekšapmaksu.