Fotogrāfiju pasūtīšanas instrukcijaLietotāja noteikumi

Lietošanas noteikumi

SIA “Rilita” reģistrācijas numurs LV40003289795 (turpmāk Fuji.lv) savā mājas lapā www.fuji.lv piedāva dažādus pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk - Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. Fuji.lv nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot Fuji.lv lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespēja reģistrēties un izveidot Lietotāja kontu interneta vietnē Fuji.lv. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Reģistrējoties un izveidojot Lietotāja kontu, jānorāda Jums pieejama e-pasta adrese un parole vai Jūsu www.facebook.com lietotāja konta nosaukums un parole. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi vai facebook.com kontu, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par satura izcelsmi. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Jūsu kontu un paroli. Fuji.lv nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies neievērojot šajos Lietošanas noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, Fuji.lv ir tiesības pārtraukt piekļuvi Lietotāja kontam vai pat dzēst Lietotaja kontu.

Cenas

Interneta vietnē Fuji.lv visas cenas norādītas eiro valūtā ar pievienotās vērtības nodokļi. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc Fuji.lv ieskatiem.

Piegāde

Fuji.lv nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, akarībā no saņemšanas adreses. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz rilita@fuji.lv, norādot pasūtījuma numuru.

Konfidencialitāte

Fuji.lv ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē Fuji.lv.

Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:

·                   Nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinajumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;

·                   Nosūtītu gatavo preci uz Jūsu norādīto adresi;

·                   Sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;

·                   Veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;

·                   Informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

Fuji.lv garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Īpašumtiesības

Fuji.lv, atbilstoši Lietošanas noteikumiem, piedāvā iespēju augšupielādēt attēlus interneta vietnē Fuji.lv, kurus izmanto fotogrāfiju vai apdrukas suvenīru izgatavošanas procesā. Augšupielādējot attēlus, Jūs apliecināt, ka Jums ir šo attēlu turēšanas, interneta mājas lapu vietnēs augšupielādēšanas un apdrukas mērķiem izmantošanas tiesības, kā arī apliecināt, ka uzņematies atbildību par trešo personu pretenzijām par augšupielādēto attēlu īpašumtiesībām. Fuji.lv garantē, ka Jūsu augšupielādētos attēlus neizmantos nekādiem citiem mērķiem kā tikai Jūsu pasūtījuma izgatavošanai un piegādei uz Jūsu norādīto adresi, kas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašums var tikt nodots trešajai personai ārpakalpojumā ar mērķi nodrošināt Jūsu veikto pasūtījumu (vizuālā apstrāde, druka, iepakošana, piegāde un c.).